Cine sunt eu și cine este Dumnezeu. Dialoguri interreligioase. Volumul II

https://www.librariacoresi.ro/web/image/product.template/1599/image_1920?unique=0356042
(0 review)

Autor: Voichița Tulcan Macovei
ISBN 978-606-049-264-1 ISBN general (2 volume)
ISBN 978-606-049-266-5 ISBN volumul I

85,00 lei 85.0 RON 85,00 lei

85,00 lei

  Această combinație nu există.

  Termeni și condiții:
      Garanție de rambursare în 30 de zile
      Cartea cu vicii ascunse se înlocuiește.
      Expediere: 2-7 zile lucrătoare

  Membrii Clubului de Carte Coresi beneficiază de condiții speciale (vezi aici)!

  Cititorii din România sunt rugați să comande cărțile fie folosind coșul de cumpărături, fie sunând la tel. 0722 156 408, 0731 382 889, fie prin e-mail: office@epublishers.info.

  Cititorii din străinătate sunt rugați să comande 
  cărțile noastre de pe următoarele site-uri:
  https://coresi-publishing-house.com/ (cu plata în dolari);
  https://www.LibrariaCoresi.com/ (cu plata în euro );
  https://epublishers.eu/ (cu plata în euro);
  https://amzn.to/3eYlG03
  https://amzn.to/3DoG6sE  Pentru comenzi, folosiți coșul de cumpărături de mai sus, scrieți la office@epublishers.info sau sunați la 0722156408.

   

  Cititorii din străinătate sunt rugați să ia legătura cu noi prin e-mail sau telefonic pentru a li se comunica costul expedierii și a se conveni modalitatea de plată (de regulă, prin PayPal).

   

  Ediția digitală iBookSquare.ro se poate accesa la acest link:

  http://ibooksquare.ro/Books/ISBN?p=978-606-049-269-6

   

  Ediția digitală Google Play / Google Books se poate accesa la acest link:

  (în curs de apariție)  ARGUMENT

   

  „Prezenta carte se dorește a fi un semnal asupra mo­mentului istoric în care ne găsim, dar mai ales, un moment de reflecție asupra viitorului care ne stă în față.” (fragment din „Argumentul” primului volum al cărții, apărut în 2015)

  Este aici un „adevăr” grăit în 2015… dar și un viitor trăit deja… în 2020!

  Acest volum (al II-⁠lea) continuă dezbaterile celor patru persoane (Suresha – hindus; Asher – evreu; Husayn – musulman; Cristian – creștin) asupra unor probleme impor­tante pentru existența noastră pe acest pământ: ce este moartea; deosebirea dintre moartea fizică și cea spirituală; rolul religiei în coordonarea vieții omului, cum anume putem alege cea mai bună religie pentru mântuire; care sunt întemeietorii celor patru mari religii: hinduismul, iudaismul, creștinismul și islamul.

  Ceea ce devine important este faptul că în cele 11 zile descrise în acest volum, m-⁠am străduit să abordez, legat de fenomenul morții și al învierii, textul Apocalipsei. Am căutat interpretările marilor momente ale Judecății divine, mergând pe înțelegerea dată de Duhul Sfânt, Care m-⁠a călăuzit în toată această lucrare.

  După cum se va putea vedea, am folosit informații din studii ce vizează marile religii, precum și altele aparținând celor mai cunoscute culte creștine, Apocalipsa fiind text aparținând Evangheliei lui Hristos (Noul Testament).

  Trebuie specificat, ca un lucru important pentru cititori, faptul că, la capitolul „Întemeietorii marilor religii”, am realizat o prezentare paradigmatică a reprezentanților celor patru religii analizate: Iisus Hristos, Sri Krșna, Moise și Muhammed.

  Un capitol al cărții încearcă să caute și să găsească cea mai bună interpretare pentru biserică – lăcaș al lui Dumne­zeu. Capitolul urmărește o evoluție istorică a lăcașului de cult (numit templu, sinagogă, biserică, moschee) din primele secole până în mileniul III.

  În întregul demers m-⁠am întors mereu la motivația determi­nantă care m-⁠a condus în studiul acestor probleme religioase, filosofico-existențiale, și anume la versetul Evangheliei creștine: „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.” (Faptele Ap. 4, 12)

  Cercetările mele au durat ani de zile. Cu sinceritate spun, am crezut că totuși, vor fi în unele colțuri ale lumii, destule suflete, care nu au cum să fi auzit de Hristos și, prin urmare, sunt de înțeles opțiunile lor, indiferent de curentul religios, filosofic sau cultural, în care s-⁠au născut sau pentru care au optat.

  (Evident, în orice situații, opțiunile ne aparțin!)

  Din studiile făcute am înțeles, în primul rând, faptul că oamenii nu Îl cunosc deloc sau Îl cunosc foarte puțin pe Dumnezeu, Acela care S-⁠a revelat omenirii și ne-⁠a transmis cuvântul Său, prin Scripturi. Și atunci, nu au cum să Îl cunoască nici pe Hristos! De aici, cele mai mari confuzii… Din păcate, cei mai mulți abordează o cale sau alta de cunoaștere, fără să cunoască ținta finală la care vor ajunge.

  Am mai înțeles și am văzut extrem de multe exemple pe întregul glob, de misionari care fac cunoscută învățătura lui Iisus ca Mântuitor, de oameni care L-⁠au înțeles și au acceptat în suflet și în minte, învățătura Evangheliei. Fiind­că, însuși Iisus Mântuitorul a spus despre Sine și învățătura Sa: „Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.” (Matei 24, 14)

  Dincolo de multele evanghelizări și misiuni creștine de pe întregul cuprins al Terrei, tehnica, prin dezvoltarea ei, a ajutat inclusiv la transmiterea cuvântului lui Dumnezeu peste tot în lume.

  Nu doresc să se înțeleagă faptul că studiile mele sunt exhaustive. Departe gândul acesta. Ele vin doar în ajutorul acelora care își doresc să aprofundeze căutările Sfintei Scripturi și să înțeleagă Chipul Dumnezeului nostru salvator, așa cum acesta apare în scrierile sfinte.

  Deși poate părea o carte de ficțiune, aceasta nu este decât o stratagemă, prin care am urmărit atragerea cititorilor. Fiecare (se) poate descoperi, mai mult sau mai puțin, în rândurile acestei cărți.

   

  Voichița T. Macovei

   

   

  PREFAȚĂ

   


  Cartea este una deosebit de interesantă, într-⁠⁠un moment istoric în care se vorbește tot mai mult despre secularizarea și modernizarea lumii. O lume aflată mereu mai departe de Dumnezeu, Creatorul.

  Dacă la sfârșitul secolului al XIX-⁠lea, Friederich Nietzsche decretase „moartea lui Dumnezeu” într-⁠o lume a libertăților și superidealurilor modernității, la mijlocul sec XX, scriitorul Andre Malraux a decretat că: „Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc.”

  Iată că, acum, la început de secol XXI, în anul 2020 deja, vine scriitoarea Voichița Tulcan Macovei, profesoară de Limba Română cu Master în Teologie, aducând o viziune realistă asupra religiilor. Cu toate că are studii superioare, inclusiv în ramura religioasă, autoarea se încadrează într-⁠un misionarism laic (mirean), întrucât, prin cărțile sale se dove­dește un eficace căutător al adevărului scriptural, încercând să demonstreze latura concretă, praticantă, a religiilor.

  Ca și în vol I, apărut în 2015, autoarea folosește o modalitate literară prin care transmite direct și atractiv pentru cititori, ideile religioase și filosofice, uneori psiholo­gice. Este vorba de o dezbatere dialogată între reprezentanții celor patru mari religii ale lumii: Husayn (islam), Asher (iudaism), Suresha (hinduism) și Cristian (creștinism). Pentru ca informațiile celor patru protagoniști să fie cât mai veridice și solide, aceștia sunt prieteni, așadar sinceri în susținerile făcute. Ei reprezintă pentru autoarea cărții, alter egouri ale oricărui om de la începutul mileniului III, care dorește să (se) analizeze, spre a afla care dintre religiile lumii este mai aproape de Dumnezeu, ajutându-⁠l, astfel, la rezol­varea marilor probleme ale vieții și morții.

  În acest volum, dezbaterile supun spre analiză subiecte dintre cele mai profunde, chiar dacă sensibile, cu care se confruntă omenirea, religiile și bisericile în momentele ac­tuale: ce se va întâmpla cu sufletul omului, în contextul în care bisericile se deschid mereu mai mult libertăților cerute de tehnologizarea și globalizarea lumii; cum se poate păstra legătura dintre om și Creatorul lui în aceste zile; care dintre marile religii este cea mai apropiată de Lucrarea lui Dumnezeu pe Pământ, pentru omenire și întregul Univers; ce se va întâmpla cu sufletul omului după moartea trupului.

  Cu credință, minuțioasă documentare, dar și curaj, sunt creionate cele mai importante idei din cartea „Apocalipsa”: a doua venire a lui Iisus pe Pământ, învierea sufletelor, răpirea Bisericii ca Mireasă și Trup a lui Hristos, lumea Anticristului, ultima bătălie a lui Dumnezeu pentru a învinge lumea apostată, descrierea Împărăţiei cele Veșnice, ce este păcatul și cum poate omul scăpa de el. Prin toate acestea, volumul II duce mai departe căutările scriitoarei – om cre­dincios, intelectual al unui timp laicizat și globalizat – pentru a afla „Cine este Dumnezeu” și care este locul omului în fața Acestuia.

  Subliniem că întregul conținut al volumului este sus­ținut de o vastă documentare religioasă care dovedește spiritul creștin-⁠ecumenic al autoarei, dar și de alte studii din domeniul filosofiei, psihologiei și de istorie a culturii, care sprijină argumentele prezentate.

  O altă idee interesantă, care accentuează căutările ADEVĂRU­LUI de către protagoniști, este abordarea inteli­gentă, prin care autoarea leagă conținutul religios al cărții de realitatea lumii trăite pe glob. Cei patru, aflați izolați pe muntele Meghido, tocmai pentru a nu fi influențați în gândi­rea și analiza făcută, primesc la câteva zile, câte o scrisoare de la Mariana, soția lui Suresha, gest care se înfăptuiește prin robotul acesteia.

  Scrisorile cuprind date extrem de grave și de pericu­loase care se desfășoară pe glob în perioada acestor dezba­teri.

  Prin toate acestea, scriitoarea Voichița Tulcan Macovei ne în­deamnă să reflectăm la istoria escatologică a lumii, dar mai ales, să ne întoarcem la Dumnezeul Trinitar, Acela care S-⁠a manifestat și Se manifestă în lumea întreagă prin Iisus Fiul Său și prin Duhul Sfânt – puterea atotlucrătoare. Toate discuțiile, analizele, descoperirile partici­panților se desfășoară în anul 2040. Lucrarea aduce o abordare inter­disciplinară, evidențiind idei filosofice, teologice importante și actuale.

  Este o carte interesantă care propune o lectură capti­vantă pentru cititorul de orice vârstă, în care ficțiunea reprezintă o modalitate prin care literatura se unește, în analiza făcută realității, cu istoria și religia.

   

  Conf. univ. dr. Sorin Bulboacă

  Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

   


   

  CUPRINS

   

   

  15        PREFAȚĂ

  19            ARGUMENT

  PARTEA A III-A: CE ESTE MOARTEA? MOARTEA FIZICĂ ȘI MOARTEA SPIRITUALĂ

  31        ZIUA A OPTA

  31                 1. Ce este moartea? Poate omul să se salveze singur de la moarte, sau doar Dumnezeu are această putere?

  31                  2. Ce este păcatul? Are legătură cu moartea? Harul divin în viața omului.

  70             ZIUA A NOUA: CE ESTE JUDECATA ȘI CARE ESTE ROLUL ACESTEIA ÎN TRECEREA SUFLETELOR SPRE VEȘNICIE?

  70                 Apocalipsa – parte a Judecății

  78                  1. Descrierea timpului și a locului când va avea loc Judecata

  82                  2. Descrierea împătăției anticristice (A lumii apostate – de dinainte de Judecată)

  90                  3. Prezentarea stării în care se vor afla bisericile la venirea lui Hristos – pregătirea pentru timpul escatologic

  99                  4. Rolul „Cărții cu cele șapte peceți” existente în mâna Creatorului. De ce anume Iisus Hristos (Mesia) este Judecătorul?

  108           ZIUA A ZECEA: MOMENTELE JUDECĂȚII

  108              1. Începutul Judecății lui Dumnezeu cu lumea – Descrierea Altarului lui Dumnezeu din ceruri

  118                2. Rolul lui Iisus Hristos în lupta împotriva lumii necredincioase

  120                3. Descrierea „Necazului cel mare” care se va întinde timp de șapte ani – Pedepsele care vor cădea peste Pământ

  130                4. Răpirea Bisericii

  140                5. Judecata lui Dumnezeu cu Israelul

  150                6. Războiul din Cer

  152                7. Judecarea curvei (a desfrânatei) celei mari

  157                8. Războiul de la Armaghedon

  162                9. Răsplătirea celor credincioși. Nunta Mielului cu mireasa (Biserica). Împărăția celor o mie de ani – Eliminarea fiarei și a proorocului mincinos

  181           ZIUA A UNSPREZECEA

  181              1. Există Înviere? Ce înseamnă Înviere și cum trebuie privită aceasta față de Moarte?

  191                2. Ultimul act al Judecății: Judecata de la Tronul Alb

  198           ZIUA A DOUĂSPREZECEA: URMĂRILE JUDECĂȚII LUI DUMNEZEU

  198              Descrierea Împărăției lui Dumnezeu (a Noului Israel și a capitalei acesteia – Noul Ierusalim)

  PARTEA A IV-A: CE ROL ARE RELIGIA ÎN ORDONAREA VIEȚII OMULUI?

  213      ZIUA A TREISPREZECEA

  213              1. Religiile primare. De ce există o infinitate de curente religioase?

  241                2. Cum s-⁠au format marile religii? Este important să cunoaștem care este cea mai apropiată de adevăratul zeu (de Dumnezeu)? Ce metode poate alege omul pentru a ajunge la religia care să-⁠l ajute în descoperirea adevărului despre viață și moarte?

  245                3. Când și cum au apărut religiile pe care le reprezentăm? – Ce legături au acestea cu credințele ancestrale?

  254                4. Cum este reprezentat Dumnezeu în aceste religii?

  257                5. Ce metode (forme) a ales fiecare religie în drumul său către Cer? Despre forma de închinare

  273           ZIUA A PAISPREZECEA

  273              1. Rolul experienței omului cu Dumnezeu

  278                2. Care sunt întemeietorii marilor religii? Iisus Hristos, Krsna, Moise, Muhammed

  279                2.1. IISUS HRISTOS ȘI CREȘTINISMUL

  279                SEMNIFICAȚIA NUMELUI

  280                SURSE ȘI DOCUMENTE DESPRE PERSOANA LUI IISUS HRISTOS – fondatorul creștinismului

  283                EVANGHELIA LUI IISUS HRISTOS

  287                NAȘTEREA, COPILĂRIA ȘI ADOLESCENȚA – CUM S-⁠A PREGĂTIT PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRII

  295                MATURITATEA – LUCRAREA DE ÎNVĂȚĂTURĂ EFECTUATĂ PRINTRE OAMENI PENTRU CUNOAȘTEREA DUMNEZEULUI CREATOR

  319                DESPRE SFÂRȘITUL VIEȚII SALE

  328                CE S-⁠A ÎNTÂMPLAT ÎN ACEST TIMP CU IISUS? A FOST IISUS MORT?

  330                CARACTERUL ȘI IMPORTANȚA ÎNVIERII LUI IISUS HRISTOS

  331                RĂSUNETUL ÎNVĂȚĂTURILOR LUI HRISTOS

  332                REVENIREA LUI IISUS HRISTOS PE PĂMÂNT

  335                2.2. KRISHNA ȘI HINDUISMUL

  335                SEMNIFICAȚIA NUMELUI

  335                NAȘTEREA. SURSE ȘI DOCUMENTE DESPRE PERSOANA LUI KRISHNA

  337                COPILĂRIA ȘI ADOLESCENȚA – CUM S-⁠A PREGĂTIT PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRII

  340                MATURITATEA – LUCRAREA DE ÎNVĂȚĂTURĂ PENTRU CUNOAȘTEREA DUMNEZEULUI CREATOR EFECTUATĂ PRINTRE OAMENI

  354                2.3. MOISE ȘI IUDAISMUL

  354                SEMNIFICAȚIA NUMELUI

  355                SURSE ȘI DOCUMENTE DESPRE PERSOANA LUI MOISE

  357                NAȘTEREA, COPILĂRIA ȘI ADOLESCENȚA – CUM S-⁠A PREGĂTIT PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRII

  360                MATURITATEA – LUCRAREA DE ÎNVĂȚĂTURĂ PENTRU CUNOAȘTEREA DUMNEZEULUI CREATOR EFECTUATĂ PRINTRE OAMENI

  370                DUMNEZEU ÎI DĂ LUI MOISE TEXTUL LEGILOR CA SEMN AL ASCULTĂRII ȘI RECUNOAȘTERII

  376                DESPRE SFÂRȘITUL VIEȚII SALE

  379                RĂSUNETUL ÎNVĂȚĂTURILOR

  383                2.4. MUHAMMED

  383                SEMNIFICAȚIA NUMELUI

  383                LUMEA PENINSULEI ARABICE ÎNAINTE DE MUHAMMED

  385                SURSE ȘI DOCUMENTE DESPRE PERSOANA LUI MUHAMMED

  385                NAȘTEREA, COPILĂRIA ȘI ADOLESCENȚA. CUM S-⁠A PREGĂTIT PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRII

  389                ÎNCEPUTUL MIȘCĂRII ISLAMICE

  393                MATURITATEA – LUCRAREA DE ÎNVĂȚĂTURĂ PENTRU CUNOAȘTEREA DUMNEZEULUI CREATOR EFECTUATĂ PRINTRE OAMENI

  402                DESPRE SFÂRȘITUL VIEȚII SALE

  403                RĂSUNETUL ÎNVĂȚĂTURILOR

  406                3. Cum propovăduiesc religiile cunoscute relația dintre om și Dumnezeu? Locul omului în Lumea lui Dumnezeu

  407                3.1. RELIGIA IUDAICĂ (MOZAICĂ)

  410                3.2. ISLAMUL

  413                3.3. HINDUISMUL

  415                3.4. CREȘTINISMUL

  PARTEA A V-A: BISERICA DE-⁠A LUNGUL TIMPULUI ȘI VALORILE EI

  419      ZIUA A CINCISPREZECEA

  419              Ce este Biserica? Cum poate fi ea definită şi ce rol a avut în păstrarea valorilor autentice, necesare pentru o viaţă cu Dumnezeu?

  419                Cum s-⁠au diversificat locurile de închinare?

  419                Templul, Sinagoga, Moscheea, Catedrala

  419                Este credința o cale de cunoaștere a Adevărului despre viață? Închinarea și rolul în menținerea unei credințe vii.

  422                Templele hinduse. Modul de închinare

  428                Templele poporului evreu

  433                Primul Templu – al lui Solomon

  443                Moscheea – „templul”  musulmanilor

  449                Biserica Creștină – apariție și semnificații

  457                Descrierea cultului în Bisericile creștine de bază (Ortodoxe și Catolice)

  462           ZIUA A ŞAISPREZECEA

  462              Mântuirea este dată de Dumnezeu, Acela care este Creatorul vieții întregului Univers.

  462                Importanța bisericii în mântuirea omului.

  462                Păcatul, rolul pedepsei și pocăinței în alegerea de către om a celei mai bune căi spre căutarea Adevărului de spre viață și moarte

  482           ZIUA A ȘAPTESPREZECEA

  482              1. Care este biserica cea mai apropiată de Dumnezeu?

  482                2. Biserica lui Hristos – Mireasa – Noul Ierusalim.

  482                3. Semnele vizibile pentru revigorarea (trezirea) sufletului omenesc.

  500           ZIUA A OPTSPREZECEA: CONCLUZIILE DEZBATERILOR

  507          EPILOG

  509          MULȚUMIRI

  510          DATE DESPRE AUTOR

  512          BIBLIOGRAFIE

  512              BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE

  514                BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

  516                WEBOGRAFIE

  519           INDEX

   

   

  Cumpărați ACUM!

  Sunați la 0722 156 408 sau scrieți la office@epublishers.info!