Să folosim semnele diacritice!
De la editor către autori

Când primim manuscrisele, lipsa semnelor diacritice (pentru ă, ț, ș, â, î) ne încurcă foarte mult.