Compoziții și prelucrări corale pentru cor mixt și voci egale. Volumul X

  0,00 lei 0,00 lei 0.0 RON

  0,00 lei

  Option not available

  This combination does not exist.

  Adaugă în coș

  Autor: Pr. Prof. Univ. Dr. Marin Velea
  ISMN 979-0-9009922-1-5
  GGKEY:93HA1WSC7PW
  Această carte se distribuie gratuit în versiune digitală


  Pentru comenzile din România, ai trei variante:
  1. folosește coșul de cumpărături („Adaugă în coș”) de mai sus sau
  2. scrie un e-mail la [email protected] sau
  3. sună la 0212600125 sau 0722156408.
  Plata la primirea  coletului. 30 de zile drept de retur. 
  La prețul cărții se adaugă costul expediției, în funcție de distanță și de greutatea coletului. Pentru livrările în România, costul expediției este de 15-25 lei, dar ai:
  livrare gratuită la comenzi de peste 200 lei
  Cumpără acum și primești cartea în minimum 1 zi, maximum 7 zile. 
  Pentru comenzile din străinătate:
  Vă rugăm să luați legătura cu noi prin e-mail: [email protected] sau telefon +40212600125; +40722156408 pentru a vi se comunica taxa de expediere (diferită în funcție de țară) și pentru a conveni modalitatea de plată (de regulă prin PayPal).
  Vrei să-ți publicăm cartea? Apasă aici sau aici.

  Această lucrare se accesează gratuit la acest link: http://ibooksquare.ro/Books/ISBN?p=979-0-9009922-1-5

  sau la acest link (ediția digitală Google Play):  Lucrarea de faţă probează preocupările subsemnatului privind creaţia corală laică şi religioasă, atât ca dirijor la diferite formaţii corale laice, cât şi ca dirijor la cele patru coruri ale bisericilor din Capitală, unde am avut prilejul să cunosc în detaliu creaţiile compozitorilor români din diferite timpuri şi locuri ale ţării şi cântecele Bisericii noastre Ortodoxe.

  Noutatea acestei lucrări constă în faptul că am compus şi prelucrat, pentru cor mixt şi pentru cor la două şi trei voci egale, melodiile culese şi publicate de reputaţi folclorişti. Pe mulți dintre aceștia i-am cunoscut personal, iar pe alţii i-am cunoscut analizându-le operele.

  Între aceştia menţionez pe Constantin Brăiloiu; George Breazul; Emilia Comişel; Gheorghe Ciobanu; D. D. Stancu; Ludovic Paceag; Gheorghe Dumitrescu Bistriţa; Alexandru Voevidca; Gheorghe Fira; Alexie Buzera; Marin Brânaru; Radu Antofie şi alţii.

  Lucrarea cuprinde colinde laice, colinde religioase, cântece de leagăn și cântece populare.

  La sfârșit se redau fotografiile celor mai de seamă ostenitori ai folclorului românesc.

  Sperăm ca lucrarea să fie cercetată cu mai mare aplecare şi interes față de minunatele melodii ale poporului român de pretutindeni.

  Sperăm de asemenea ca, prin publicarea acestei lucrări, profesorii de muzică, precum și dirijorii de coruri din învăţământul secundar şi universitar să se aplece serios şi cu mai multă pasiune asupra acestor melodii îmbrăcate în haina armonică tradiţională, să le folosească cu discipolii lor, îndeplinind în acest fel dorinţa caldă şi dătătoare de speranţă a genialului Enescu, care spunea: „Folclorul nostru nu numai că este sublim, dar te face să înţelegi totul. E mai savant decât toată muzica aşa-zis savantă, și asta într-un fel cu totul inconştient; e mai melodic decât orice melodie, dar asta fără să vrea; e duios, ironic, trist, vesel şi grav... Avem un folclor admirabil, dar cine vrea să se atingă de el trebuie s-o facă cu multă băgare de seamă, ca nu cumva să-i scoată parfumul particular prin înăbușirea în convenționale formule de dezvoltare simfonică.”

   

  Pr. Prof. Univ. Dr. Marin Velea

  Bucureşti 20 dec. 2019


  Despre Pr. Prof. Univ. Dr. Marin Velea:

   

  1.      Andreiţă, Ion. Sub semnul lui Dumnezeu şi al vocaţiei în: „România Liberă”, Bucureşti, 6, nr. 14.726, VI 1992;

  2.      B. C. B., O carte pentru repertoriul coral religios, în  „România Liberă”, Bucureşti, serie nouă, nr. 1214, 26 III 1994;

  3.      Bucescu, Florin, Muzicienii capitalei, art. în: „Muzica”, serie nouă, anul XIV, nr. 2(54), aprilie-iunie, 2003;

  4.      Buzera, Alexie. Compoziţii şi prelucrări corale pentru voci egale, mixte şi      bărbăteşti, vol. I, în: „Mitropolia Olteniei”, Craiova, 39, nr. 2, III-IV 1987;

  5.      Cosma, Viorel. O preţioasă culegere de colinde religioase, în: „Meridian”, Bucureşti, nr. 486, 24 XII 1993; b, c. b;

  6.      Idem, Muzicieni din România. Lexicon, vol. I-V, IX, Editura Muzicală, Bucureşti, 1989-2006.;

  7.      Datcu, Iordan.,  Dicţionarul etnologilor, ed. Saeculum, Bucureşti, 2006;

  8.      Dogaru, Anton. Compoziţii şi  prelucrări corale de Marin Velea, în: „Tribuna României”, Bucureşti, 26, nr. 345, 1 VIII 1987;

  9.      Drăgulin, Gheorghe. Pr. conf. univ. dr. Marin Velea.. Preoţii şi învăţători folclorişti  şi contribuţia lor la dezvoltarea  folcloristicii româneşti, în: „Glasul Bisericii”, Bucureşti, 57, nr. 9-12, IX-XII 2001;

  10.  Idem, Velea, M. Marin, Preot, profesor universitar doctor, compozitor, muzicolog, art. în: „Dicţionar bio-bliografic. Teologi ortodocşii români şi străini”, ed. Proxima, Bucureşti, 2011;

  11.  Dura, Nicolae. Diacon prof. Marin Velea. Compoziţii şi prelucrări corale pentru voci egale, mixte  şi bărbăteşti, în: „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Iaşi, 43, nr. 3, V-VI 1987;

  12.  Florea, Petre. Slujitorii Bisericii şi folclorul românesc, în: „Revista de etnografie şi folclor”, Bucureşti, tom. 41, nr. 5-6, 1996;

  13.  Ionescu, Gheorghe C., Lexicon. Bucureşti, ed., Diogene, 1994;

  14.  Neagu, Mircea, Preot Marin Velea. Compoziţii  şi prelucrări corale psaltice, în: „Glasul Bisericii”, Bucureşti, 56, nr. 9-12, IX-XII 2000;

  15.  Idem, Muzica bizantină    dicţionar cronologic, Bucureşti, ed. Sagittarius, 2003;

  16.  Neagu, Vera Maria. Pr. Marin Velea. Compoziţii şi prelucrări corale psaltice,          în „Viaţa cultelor”, Bucureşti, nr. 191 şi 192, 2000;

  17.  Marinescu, Mihaela. Teză de doctorat, în: „Argeş”, Piteşti, serie nouă, 2 (36), nr. 10 (241), VI 2002;

  18.  Idem, Marin Velea, preot şi muzician, în: „Argeş”, Piteşti, Serie nouă, 3 (37), nr. 16 (247), I 2003;

  19.  Idem, Marin Velea, Clasici ai muzicii corale laice şi bisericeşti, recenzie în „Glasul bisericii”, anul LIX, nr. 1-4, ianuarie-aprilie, 2003;

  20. Pestroiu, David, Manuale teologice pentru seminar, o necesitate, art. în: „Cuvânt de suflet”, anul I, nr. 3, iunie 1997, Bucureşti Popescu, David, „Marin Velea, Compoziţii şi prelucrări corale pentru voci egale, mixte şi bărbăteşti, vol. I, în: „Glasul Bisericii”, Bucureşti, 45, nr. 1, I-II 1985;

  21.  Popovici, Doru, Marin Velea. Clasici ai muzicii corale româneşti laice şi bisericeşti, în: „Altarul Banatului”, Timişoara, serie nouă, 14 (53), nr. 4-6, 2003;

  22.  Idem,  Studii de muzicologie, de Marin Velea, vol. III, recenzie în: „România Mare”, nr. 1180, anul XXIV, 8 martie 2013;

  23.   Idem, Teodor Georgescu, clasic al muzicii psaltice monodice corale laice şi bisericeşti de Marin Velea, art. în: „România Mare”, nr. 1140, anul XXIII, 1 iunie 2012;

  24. Tanasoff, Valerie, ,,Un compozitor şi cântecele sale", în: „Tineretul liber”, Bucureşti, 2, nr. 151, 21 VI 1990;

  25.  Teianu, Ion. Pr. conf. univ. dr. Marin Velea. Preoţii şi învăţători folclorişti şi contribuţia lor la dezvoltarea folcloristicii româneşti, în: „Buletin ştiinţific”, Piteşti, 1 (7), 2002;

  26. „Steagul Roşu”,  Bucureşti, nr. 5575 din 27 mai 1967 şi nr. 5686 din 5 octombrie 1967 şi nr. 5693 din 13 octombrie 1967;

  27. Stihi-Boos, Constantin, Antologie corală, în: „Cântarea României”, Bucureşti, nr. 12, 1987.