Cartea Serbărilor Școlare. 70 de poezii și 15 scenete pentru serbările școlare la clasele I-VIII

Cartea Serbărilor Școlare. 70 de poezii și 15 scenete pentru serbările școlare la clasele I-VIII

40,00 lei 40.0 RON

40,00 lei

Adaugă în Coș


Vrei să publici o carte?

Dacă răspunsul tău este
DA, am scris o carte și vreau să o public! atunci:

Contactați-ne

Coșul pentru cumpărături va fi folosit de cititorii din România.
Cititorii din Diaspora sunt rugați sa comande cartea de pe situl Amazon corespunzător țării în care locuiesc sau de aici.

Edițiile digitale se vor comanda aici (iBookSquare.ro) sau aici (Google Play).


Cartea Serbărilor Şcolare : 70 de poezii şi 15 scenete pentru serbările şcolare la clasele I–VIII de Vasile Poenaru se adresează elevilor din clasele I–VIII, precum şi cadrelor didactice care predau la aceste clase. Scenetele şi poeziile cuprinse în Cartea Serbărilor Şcolare pot fi atât un suport pentru organizarea serbărilor pentru clasele I–VIII, cât şi o lectură instructivă pentru perioada vacanţelor. Cartea Serbărilor Şcolare s-a născut ca răspuns la numeroasele solicitări venite pe adresa Editurii încă din anul 1990 din partea cadrelor didactice. Lucrarea oferă material pentru şapte serbări:

  • Serbarea Abecedarului;
  • Serbarea de Ziua Copilului;
  • Serbarea de sfârşit de an şcolar;
  • Serbarea de Ziua Naţională;
  • Serbarea de Crăciun;
  • Serbarea de Ziua Femeii;
  • Serbarea de Paşti.

Am căutat să punem la dispoziţia elevilor, învăţătorilor şi diriginţilor un material bogat şi adecvat, pe care să îl poată folosi în completarea materialelor adunate de ei în decursul timpului. Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru elevi, cât şi pentru dascălii lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii elevilor. Iar pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – elev sau profesor.
Avem convingerea că apariţia cărţii de faţă poate stimula elevii să participe la organizarea serbărilor. Pentru aceasta, pe toţi cei care urmează să ia parte la serbare, învăţătorul sau dirigintele îi va invita să citească tot materialul aferent serbării respective. Pe baza acestei lecturi, fiecare poate veni cu propuneri privind: alegerea scenetei, repartizarea rolurilor, alegerea recitatorului pentru fiecare poezie în parte, transformarea poeziilor în cântece prin găsirea unor melodii adecvate, realizarea decorurilor, a costumelor, alegerea recuzitei. Implicarea elevilor în organizarea serbărilor le va stimula talentul, creativitatea, le va solicita imaginaţia şi inteligenţa, va permite manifestarea personalităţii fiecăruia. 
Atât scenetele, cât şi poeziile au un grad diferenţiat de dificultate, deoarece s-a avut în vedere segmentul de vârstă al cititorilor: 6–15 ani. Temele abordate sunt foarte variate: dragostea şi respectul faţă de părinţi, bunici, învăţători şi profesori, recunoştinţa faţă de cei care ne învaţă carte, credinţa în Dumnezeu, respectarea valorilor morale, iubirea faţă de semeni, iubirea de ţară, răsplata pentru munca temeinic făcută, generozitatea, modestia, cinstea, înţelepciunea, cumpătarea, bucuria jocului şi a vacanţelor şi multe altele.

Cartea Serbărilor Școlare este foarte utilă

tuturor elevilor, învățătorilor și diriginților

Cei ce cumpără această carte primesc gratuit 21 de cântece pe versurile din carte.Vă prezentăm cuprinsul cărții:

PREFAŢĂ ..................................................... 005
     Câteva recomandări ................................ 006
 
SERBAREA ABECEDARULUI ....................... 009
Poezii
     Învăţătoarea mea .................................... 011
     Ştiu de-acuma să citesc .......................... 012
     A e sunet de-nceput ................................ 013
     Curcubeul ................................................ 014
     Lunile anului ............................................ 016
     Zilele săptămânii ...................................... 017
     Oaia doar o vorbă ştie ............................. 018
     Bursucii şi Grivei ...................................... 019
     Buzunarele ............................................... 021
     De ce se-nvârte Terra? ............................ 022
Scenete
     Alfabetul animat ........................................ 023
     Carnavalul cifrelor ..................................... 040
 
SERBAREA DE ZIUA COPILULUI .................... 055
Poezii
     Sărbătoarea Copiilor ................................. 057
     Joaca ........................................................ 058
     Jucării ....................................................... 059
     Gloria şi oglinda ........................................ 060
     Când voi fi mare ....................................... 062
     Vasilică şi veveriţa .................................... 063
     Am găsit o gărgăriţă ................................. 064
     Am aflat cuvântul magic ........................... 065
     Comparaţia .............................................. 066
     Oile .......................................................... 067
Scenete
     Cei trei purceluşi ..................................... 069
     Ghici cine vine la tine .............................. 091
 
SERBAREA DE SFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR .. 119
Poezii
     Cartea .................................................... 121
     Bine-ai venit, vacanţa mare! ................... 122
     Cuvinte de recunoştinţă .......................... 123
     Clopoţelul vacanţei ................................. 124
     Lecturi suplimentare ............................... 125
     Iluzia ....................................................... 126
     Tot ce e mai scump pe lume ................... 128
     Ion cel prevăzător ................................... 130
     Mare de vară, imensă mare .................... 132
     Şi chiar prin sat trecea un râu vijelios ..... 133
Scenete
     Femeia cea lacomă ................................. 135
     Arhimede şi coroana regală .................... 163
 
SERBAREA DE ZIUA NAŢIONALĂ ................ 185
Poezii
     Corul nostru ............................................ 187
     Cea mai dulce limbă ................................ 188
     Ajută-l, Doamne, pe român ..................... 189
     Decembrie 1989 ..................................... 190
     Nu uit ...................................................... 191
     Noi vrem să ne unim cu Ţara! ................. 192
     Ţara-ncepe chiar cu mine ....................... 193
     Noi suntem bogăţia ţării ........................... 194
     Voievozii .................................................. 195
     Nicolae Bălcescu ..................................... 196
Scenete
     Ne pregătim de Marea Sărbătoare .......... 197
     O petrecere în familie .............................. 207

SERBAREA DE CRĂCIUN ............................. 231
Poezii
     O, ce veste minunată! ......................... 233
     Sfântă Marie, plină de har .................. 234
     S-a născut Copilul Sfânt ..................... 235
     Betleem, o, Betleem ............................ 236
     Noapte de har ..................................... 237
     O, brad iubit ....................................... 238
     Moş Crăciun, visez la tine ................... 239
     Zurgălăi .............................................. 241
     Pluguşorul .......................................... 243
     Sorcova .............................................. 244
Scenete
     Moş Crăciun pleacă la drum ............... 245
     Eu ştiu că tu eşti Moş Crăciun ........... 256
     Cei trei Magi şi Irod ............................ 295

SERBAREA DE ZIUA FEMEII ....................... 321
Poezii
     Mama ................................................. 323
     Ce bucurie! ......................................... 324
     Cea mai dulce de pe lume ................... 325
     Mama mea ......................................... 326
     Învăţătoarei mele, de 8 Martie ............. 327
     Spor şi fericire ................................... 328
     Fiecare profesoară .............................. 329
     Bunicuţa mea cea dulce ..................... 330
     Sora mea mai mare ............................ 333
     Mătuşa mea ....................................... 335
Scenete
     Cel mai frumos cadou de Ziua Femeii . 336
     Andreea ştie ce vrea ............................ 353

SERBAREA DE PAŞTI .................................. 373
Poezii
     Dumnezeu a venit la ai Lui ................. 375
     Iisus, Tu, lumina lumii ....................... 376
     Dumnezeu este Iubire ......................... 377
     Ah, ce singur ai fost, Doamne ............. 378
     Pilat din Pont şi Împăratul Lumii ........ 380
     Plânge Maica lângă cruce ................... 382
     Hristos a înviat din morţi .................... 384
     Toma Necredinciosul .......................... 385
     Sfintei Cruci ne închinăm ................... 386
     La cer se-nalţă Domnul ...................... 387
Scenete
     Împăratul cel surd şi Privighetoarea .... 388
     Credinţa mută munţii din loc .............. 408

CÂNTECELE CARE ÎNSOŢESC UNELE POEZII
                                      .............................. 425
     1. Învăţătoarea mea ............................ 427
     2. Bursucii şi Grivei ............................ 428
     3. De ce se-nvârte Terra? .................... 429
     4. Joaca ............................................. 429
     5. Am găsit o gărgăriţă ....................... 430
     6. Comparaţia .................................... 430
     7. Clopoţelul vacanţei ......................... 431
     8. Iluzia .............................................. 431
     9. Cea mai dulce limbă ....................... 432
     10. Nu uit ........................................... 432
     11. Ţara-ncepe chiar cu mine ............. 433
     12. Sfântă Marie, plină de har ............ 433
     13. Betleem, o, Betleeem ..................... 434
     14. Moş Crăciun, visez la tine ............. 434
     15. Zurgălăi ........................................ 435
     16. Sorcova ........................................ 435
     17. Mama ........................................... 436
     18. Sora mea mai mare ....................... 436
     19. Dumnezeu este iubire ................... 437
     20. Ah, ce singur ai fost, Doamne ...... 437
     21. La cer se-nalţă Domnul ................ 438